Informació pressupostària

Informació pressupostària

Pressupost

Pressupost 2022

Despeses per programa

Àrea de despesaImportPer persona
1 - Serveis públics bàsics3.145.118,11 €943,35 €
2 - Actuacions de protecció i promoció social284.000,00 €85,18 €
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent963.043,57 €288,86 €
4 - Actuacions de caràcter econòmic725.520,99 €217,61 €
9 - Actuacions de caràcter general891.263,48 €267,33 €
Total6.008.946,15 €1802,32 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Ingressos: classificació econòmica

CapítolImportPer persona
1 - Impostos directes2.726.619,77 €832,05 €
1 - Impostos indirectes40.000,00 €12,21 €
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos1.698.773,28 €518,39 €
4 - Transferències corrents1.151.166,68 €351,29 €
5 - Ingressos patrimonials68.100,00 €20,78 €
7 - Transferències de capital557.963,25 €170,27 €
Total6.242.622,98 €1904,98 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Liquidació del pressupost 2021

Despeses per programa

Àrea de despesaImportPer persona
1 - Serveis públics bàsics3.204.496,29 €977,87 €
2 - Actuacions de protecció i promoció social272.953,63 €83,29 €
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent861.765,50 €262,97 €
4 - Actuacions de caràcter econòmic817.210,69 €249,38 €
9 - Actuacions de caràcter general876.387,05 €267,44 €
Total6.032.813,16 €1840,96 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Ingressos: classificació econòmica

CapítolImportPer persona
1 - Impostos directes2.746.804,36 €857,04 €
2 - Impostos indirectes43.763,13 €13,65 €
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos1.494.091,01 €466,18 €
4 - Transferències corrents1.125.869,81 €351,29 €
5 - Ingressos patrimonials54.332,78 €16,95 €
7 - Transferències de capital326.471,68 €101,86 €
8 - Actius financers23.000,00 €7,18 €
Total5.814.332,77 €1814,14 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Compte general

Per consultar l'expedient del Compte General que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens fes clic a l'enllaç i podràs accedir al web de la Sindicatura de Comptes.

Modificació de pressupostos

ResumData de publicacióEnllaç
Pressupost i plantilla per a l'any 2023
Pressupost i plantilla per a l'any 2024
Pressupost i plantilla per a l'any 2022
Pressupost i plantilla per a l'any 2021
Pressupost i plantilla per a l'any 2020
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

AnyCompliment objectiusImport balanç no financerRemissió de la informacióData de la remissió
2022Capacitat de finançament343.168,21 €
2021Necessitat de finançament-97.194,32 €
2020Capacitat de finançament311.834,24 €
2019No compleix-862.880,26 €
2018No compleix-407.692,60 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Gestió econòmica

Endeutament

AnyDeute viu
20220,00 €
20230,00 €
20220,00 €
20210,00 €
20200,00 €
20191.038.715,00 €
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Termini de pagament a proveïdors

Rati d'operacions pagadesImport pagaments realitzatsRati d'operacions pendents de pagamentImport de pagaments pendentsDiesData de tancament
25678.245,00 €47184.436,00 €30
23945.338,00 €27207.654,00 €24
18797.097,00 €61146.772,00 €25
15635.728,00 €32192.107,00 €19
23698.063,00 €24171.878,00 €23
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Cost efectiu dels serveis

AnyDescripció del serveiTipus gestióCost efectiu
2020Alumbrado públicoGestión directa por la entidad local240.275,06 €
2020CementerioGestión directa por la entidad local15.041,18 €
2020Recogida de residuosGestión consorciada + otra forma de gestión (*)110.805,26 €
2020Limpieza viariaGestión directa por la entidad local112.202,83 €
2020Abastecimiento domiciliario de agua potableGestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato0,00 €
2020AlcantarilladoGestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato0,00 €
2020Acceso a los núcleos de poblaciónGestión directa por la entidad local229.550,72 €
2020Pavimentación de las vías públicasGestión directa por la entidad local163.343,03 €
2020Parque públicoGestión directa por la entidad local289.153,29 €
2020Biblioteca públicaGestión directa por la entidad local0,00 €
La font de les dades mostrada pertany a la publicació oficial del MINHAP i els textos estan disponibles únicament amb castellà.
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Calendari fiscal i pagament de tributs

TributData iniciData fi
Impost activitats econòmiques02/10/202315/12/2023
Impost béns immobles de naturalesa rústica02/10/202315/12/2023
Preu públic recollida escombraries comercials15/06/202302/10/2023
Taxa entrada de vehicles (guals)15/06/202302/10/2023
Taxa conservació cementiri15/06/202302/10/2023
Taxa recollida escombraries domèstiques15/06/202302/10/2023
Impost béns immobles de característiques especials15/06/202302/10/2023
Impost béns immobles de naturalesa urbana15/06/202302/10/2023
Impost vehicles de tracció mecànica15/03/202331/05/2023
Descarrega el Decret d'Alcaldia amb l'aprovació del Calendari fiscal del 2023 al següent enllaç.

Pla econòmic financer

En aquest moment no hi ha pla econòmic financer degut que estan suspeses les regles fiscals d'estabilització pressupostària.
Per consultar el pla econòmic-financer 2019-2020 fes clic al següent enllaç .