Sobre el web

Sobre el web

Sobre el web

La plana web

El lloc web lampolla.cat s'ha construït adoptant mesures amb l'objectiu de millorar la seva accessibilitat i usabilitat.

Les pàgines web d'aquest web compleixen amb l'establert en el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

La plana web i totes les seves seccions estan dissenyades per a la seva visualització responsiva, de manera que es visualitza de forma òptima en els diferents dispositius: equips d'escriptori, portàtils, tauletes i mòbils. En aquest dos últims dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions de Google Chrome, Safari, Firefox i Opera. La resolució aconsellable és de 1920x1080, tot i que el web s'adapta a qualsevol tipus de mida i d'orientació.

Dades obertes de l'ajuntament

El concepte de dades obertes és una filosofia i pràctica que persegueix que determinats tipus de dades estiguin disponibles de forma lliure per tot el món, sense cap mena de restriccions. L'Ajuntament està a favor d'aquestes pràctiques i és per això que anirà adjuntant en aquesta secció tots els endpoints disponibles perquè puguin ser d'utilitat per als usuaris.

endpointData de publicacióDescripció
/api/marinadesLlistat de les edicions penjades de la Marinada.
/api/noticiesLlistat de les últimes 100 notícies publicades al web.