Normativa Muncipal

Normativa Muncipal

Reglaments, ordenances i ordenances fiscals

Ordenances reguladores i reglaments

DescripcióDataDocument
Ordenança reguladora núm. 34 sobre la Tinença d'Animals Domèstics26/06/2023
Vols consultar altres ordenances i reglaments de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Ordenances fiscals

NúmeroNom de l'ordenançaDataDocument
1Impost de béns immobles
2Impost de vehicles de tracció mecànica
3Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans
5Taxa d'expedició de documents
6Taxa escut municipal
7Taxa llicència d'autotaxi
8Taxa d'obertura d'establiments
9Taxa cementiri
11Taxa d'escombraries
12ICIO
13Taxa llicència urbanística
14Taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades
15Taxa d'ús privatiu o aprofitament especial del sól
16Entrada de vehicles
17Taxa per la prestació del servei de veu pública
18Taxa ocupació terrenys ús públic amb taules, cadires i altres elements
19Taxa instal·lació quioscos a la via pública
20Taxa ocupació terrenys amb mercaderies, material de construcció, runes
21Taxa subministrament d'aigua, gas i electricitat
22Impost sobre activitats econòmiques
23Taxa de clavegueram
28Taxa llar d'infants i menjador escolar
32Taxa llicència primera ocupació
35Taxa serveis culturals
36Immobilització de vehicles
38Taxa del Servei Municipal d'Atenció Integral Persones Grans (Saiar) de l'Ampolla
39Zona blava
40Preu públic d'escombraries comercials
41Taxa d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
42Taxa Ús Instal·lacions Municipals