Reglament de participació ciutadanaReglament de participació ciutadana

Reglament de participació ciutadana

Reglament de participació ciutadana

La participació ciutadana és el dret de la ciutadania d'intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i aplicació de les polítiques públiques de l'ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i els mitjans de participació establerts en aquest reglament i les lleis.

Fes clic aquí per visualitzar el document del Reglament de Participació Ciutadana.

Previsualització del Reglament de Participació Ciutadana