Més de 200 infants i joves de l’Ampolla es beneficien de les subvencions escolars que atorga l’Ajuntament

Més de 200 infants i joves de l’Ampolla es beneficien de les subvencions escolars que atorga l’Ajuntament

Més de 200 infants i joves de l’Ampolla es beneficien de les subvencions escolars que atorga l’Ajuntament

Més de 200 infants i joves de l’Ampolla es beneficien de les subvencions escolars que atorga l’Ajuntament

Ajuntament
  • Ajuntament
Ajuts i subvencions

Un total de 231 infants i joves de l’Ampolla s’han beneficiat de les subvencions escolars que ha atorgat l’Ajuntament de l’Ampolla per al curs 2022-2023.

En total, les ajudes per a l’adquisició de llibres i material de suport informàtic han estat de 18.095,16 euros. Les persones beneficiàries han estat alumnes d’infantil, de primària, de secundària i estudiants de batxillerat i de cicles formatius empadronats a l’Ampolla i que estan cursant els estudis a qualsevol centre públic o concertat de la demarcació de Tarragona.

L'alumnat d’infantil ha rebut 50 euros, el de primària 75 euros, el de secundària 80 euros i el de batxillerat i cicles formatius 100 euros. En el cas de les famílies nombroses o les monoparentals, aquestes quantitats econòmiques s’han incrementat un 20%. Pel que fa a les famílies nombroses o monoparentals especials, l’augment ha estat del 30%.

D’altra banda, l'Ajuntament de l'Ampolla també assumeix el cost del transport de l'alumnat empadronat al municipi que cursa el batxillerat a l'Institut de Camarles i que, com es tracta d’una formació no obligatòria, la despesa hauria de córrer a compte de les famílies. En aquest cas, el consistori ha destinat 2.904 euros per sufragar el transport dels 16 alumnes que cursen el batxillerat aquest curs en aquest centre escolar.

També et pot interessar...

Oberta la convocatòria per sol·licitar l'ajut individual per al menjador escolar del curs 2024-2025 que ofereix el Consell Comarcal del Baix Ebre
23/03/2024
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha obert la convocatòria per sol·licitar l'ajut individual per al menjador escolar del curs 2024-2025.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix una línia de subvencions d'interès general destinades a particulars i entitats d'àmbit social, cultural i esportiu
23/03/2024
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió de 27 de gener de 2023, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2023-2024.
Ja pots demanar l'ajuda per a llibres i material escolar
06/09/2023
Aquest any els alumnes de primària se'ls subvencionarà els 70 € que paguen a l'escola en concepte d'Innovamat i material divers perquè d'aquesta manera l'ajuda és compatible amb l'ajut de la Generalitat de Catalunya.
L'Ajuntament concedirà una ajuda a tot l'estudiantat d'infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional
08/08/2023
L'Ajuntament de l'Ampolla concedirà, com cada curs, una ajuda a tot l'estudiantat de les etapes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i formació reglada de formació professional.
L’Ajuntament de l’Ampolla entregarà un lot de bolquers ecològics a totes les famílies que tinguin fills durant el 2021
20/07/2021
L’Ajuntament de l’Ampolla, a través de la Regidoria de Medi Ambient, farà entrega al llarg d’aquest any d’un lot de bolquers ecològics a les famílies amb nou nats. Aquests bolquers es podran utilitzar fins als 6 mesos d'edat, estalviant així una mitjana d